Teraz jest Pn 26 sie, 2019

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Walentynki z AV
PostNapisane: Pn 07 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): N 16 wrz, 2007
Posty: 86
Lokalizacja: Warszawa
Szykujcie się... najprawdopodobniej czekają nas Walentynki 2012 roku nad Zatoką Gdańską z naszymi ulubieńcami.
Szczegóły wkrótce.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn 07 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Pt 06 maja, 2011
Posty: 194
Walentynki z Marianem to jest to!!!


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn 07 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn 03 wrz, 2007
Posty: 118
Lokalizacja: NORGE
Mam nadzieję, że w końcu zorganizujemy Fan Club Party w jakimś przytulnym moteliku nieopodal (Administrator załatwi place :-))


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pt 21 wrz, 2007
Posty: 1027
Lokalizacja: Marianowo
Każdy powód do konceru jest dobry. Już zacieram ręce. A w mini zlot niestety tak wierzę jak w nowe koszulki :(


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Pt 06 maja, 2011
Posty: 194
Johnny napisał(a):
Mam nadzieję, że w końcu zorganizujemy Fan Club Party w jakimś przytulnym moteliku nieopodal (Administrator załatwi place :-))


To samo chciałam zaproponować, a Ty Iron znowu marudzisz :lol:


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Wt 11 wrz, 2007
Posty: 392
Lokalizacja:
Margaret napisał(a):
Johnny napisał(a):
Mam nadzieję, że w końcu zorganizujemy Fan Club Party w jakimś przytulnym moteliku nieopodal (Administrator załatwi place :-))


To samo chciałam zaproponować, a Ty Iron znowu marudzisz :lol:


Raczej wieloletnie doświadczenie zlotowe przez Irona przemawia :D

_________________
So many adventures couldn't happen today


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pt 21 wrz, 2007
Posty: 1027
Lokalizacja: Marianowo
Jak już marudzić to po całości.
A czy szanowna koleżanka opłaciła składke członkowską?
Bo bez tego raczej nie powinnaś liczyć na zlot.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Pt 06 maja, 2011
Posty: 194
Iron John napisał(a):
Jak już marudzić to po całości.
A czy szanowna koleżanka opłaciła składke członkowską?
Bo bez tego raczej nie powinnaś liczyć na zlot.

A ciekawski kolega..., jak trzeba to płacę zawsze i wszędzie :wink:


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pt 21 wrz, 2007
Posty: 1027
Lokalizacja: Marianowo
No cóż. Sprawdzam czy Pani Doktor potrafi czytać :wink:
http://www.alphaville.pl/index.php?opti ... &Itemid=51


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Pt 06 maja, 2011
Posty: 194
[quote="Iron John"]No cóż. Sprawdzam czy Pani Doktor potrafi czytać :wink:


Tylko pismo klinowe :lol: A tak poważnie, wczoraj Pani Doktor rozmawiała na temat swej habilitacji i zaproponowała "Mity, symbole, archetypy i relikwia w twórczości zespołu Alphaville". Trzeba mieć dobrze z łokcia... :mrgreen: Nie wiem, czy to przejdzie na Radzie Wydziału bo hasło AV nikomu nic nie mówi :cry:


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Pt 06 maja, 2011
Posty: 194
A tak na marginesie, żeby uzyskać tytuł doktora wystarczy jedynie: toż to detal...
Czynności przewodu doktorskiego kończące się uchwałami Rady

Następujące czynności przewodu doktorskiego muszą kończyć się uchwałami Rady:

* wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora,
* określenie zakresu egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych (głosowania jawne),
* powołanie recenzentów,
* przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
* przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
* nadanie stopnia naukowego doktora.

W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zwani dalej stałymi członkami Rady. Jeśli w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

1.4. Komisja doradcza ds. przewodu doktorskiego

* Komisja doradcza ds. przewodu doktorskiego, zwana dalej Komisją, wydaje swoje opinie odnośnie przebiegu przewodu doktorskiego. W skład Komisji wchodzi sześciu członków Rady posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
* Skład Komisji zatwierdza, na wniosek Dziekana, Rada w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan. Dziekan może upoważnić do przewodniczenia Komisji prodziekana - członka Komisji. Komisja wybierana jest na okres kadencji władz dziekańskich.
* Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności minimum czterech członków. W przypadku braku rozstrzygnięcia, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego.

2. Tryb przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego

2.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego

* Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej kandydatem, składa w sekretariacie dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, w którym proponuje temat rozprawy oraz osobę promotora. Do wniosku kandydat dołącza:
o oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji - dyplom ukończenia studiów w szkole wyższej i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera,
o koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą tytuł rozprawy oraz plan badań,
o wykaz dorobku naukowego,
o życiorys,
o informację o przebiegu przewodu doktorskiego - jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora,
o pisemną akceptację osoby proponowanej na promotora,
o dla kandydatów z poza Wydziału - pismo o zapewnieniu pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim.
Przed rozpatrzeniem wniosku Dziekan poprosi kandydata o wygłoszenie referatu na seminarium wydziałowym.
* Wniosek kandydata zostaje skierowany do zaopiniowania przez Komisję. Komisja rozpatruje złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Komisji osobę zaproponowaną na promotora. Komisja ustala przede wszystkim, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawienia, Komisja przekazuje wniosek kandydatowi w celu jego uzupełnienia. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek kierowany jest na posiedzenie Rady.
* Rada, po zapoznaniu się z opinią Komisji, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego i o powołaniu promotora. Wskazane jest, aby w posiedzeniu Rady uczestniczył proponowany promotor rozprawy doktorskiej. O decyzji Rady Dziekan powiadamia kandydata oraz promotora na piśmie.
* W uzasadnionych przypadkach, Rada może wyrazić zgodę na zmianę zarówno tematu rozprawy, jak i osoby promotora. Odpowiedni werdykt Rady zapada w głosowaniu tajnym.

2.2. Powołanie komisji egzaminacyjnych i egzaminy doktorskie

* Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
o dyscypliny podstawowej, zwykle wybranych działów przedmiotu związanego tematycznie z rozprawą doktorską,
o dyscypliny dodatkowej, zwykle ekonomii, filozofii lub ekologii,
o języka obcego nowożytnego.
Zakres egzaminów proponuje Komisja, a zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.
* W skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi:
o w zakresie dyscypliny podstawowej - co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej;
o w zakresie dyscypliny dodatkowej - co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi;
o w zakresie języka obcego nowożytnego - co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej.
Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Radę w głosowaniu jawnym.
Przewodniczącym egzaminów doktorskich jest Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.
* Termin egzaminów doktorskich ustala przewodniczący Rady.
* Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Komisja egzaminacyjna ocenia przebieg egzaminu i precyzuje jego wynik jako zadowalający lub niezadowalający (w przypadku dyscypliny podstawowej komisja egzaminacyjna większością głosów ocenia przebieg egzaminu). Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi.
* W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, kandydat może ubiegać się o powtórne jego złożenie. Dziekan wyznacza kandydatowi termin powtórnego egzaminu, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

2.3. Wyznaczenie recenzentów

* W końcowej fazie realizacji przewodu doktorskiego kandydat przedstawia tezy pracy na seminarium wydziałowym, a następnie przedkłada rozprawę doktorską. W rozprawie kandydat powinien uwzględnić uwagi zgłoszone podczas seminarium. Rozprawa powinna być napisana w języku polskim. Na złożenie rozprawy w języku obcym może zezwolić Rada, w tym jednak przypadku kandydat jest zobowiązany przedstawić rozszerzone streszczenie rozprawy w języku polskim.
* Rozprawa doktorska powinna być złożona w sekretariacie dziekana w pięciu egzemplarzach wraz z opinią promotora. Rozprawę otrzymują: promotor, recenzenci oraz Biblioteka Wydziału (po dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony).
* Recenzentów rozprawy proponuje Radzie Komisja. Komisja może wziąć pod uwagę sugestie promotora. Recenzentem może być osoba, posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada powołuje dwóch recenzentów, w dwóch oddzielnych głosowaniach. W uzasadnionych przypadkach może być powołany trzeci recenzent. Powołanie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym.
* W przypadku kandydatów, będących pracownikami Uczelni lub uczestnikami studiów doktoranckich realizowanych na Uczelni, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik Uczelni. W przypadku kandydatów z innych jednostek, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik z ich jednostki macierzystej.
5. Wskazane jest, aby jednym z recenzentów był członek Rady.

2.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

* Po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz wynikami egzaminów doktorskich, Komisja opiniuje przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przedkłada Radzie stosowny wniosek. Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym.
* W zależności od wniosków recenzentów, Rada może uzależnić przyjęcie rozprawy od uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia jej przez kandydata. Skorygowana rozprawa jest powtórnie przesłana do tych samych recenzentów dla jej dodatkowej oceny. Następnie - zgodnie z przedstawionym powyżej trybem - rozprawa przekazywana jest Komisji, która wnioskuje o jej przyjęciu i przedstawia wniosek Radzie.
* W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Komisja przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta. Dodatkowa recenzja - jeśli jest pozytywna - może być podstawą do pozytywnej opinii Komisji w sprawie przyjęcia rozprawy. Gdy dodatkowa recenzja jest negatywna, Komisja przedkłada Radzie wniosek o odrzucenie rozprawy. W obu przypadkach decyzja Rady zapada w głosowaniu tajnym.
* O postanowieniu Rady w sprawie odrzucenia rozprawy doktorskiej, z podaniem przyczyn tej decyzji, Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora.

2.5. Obrona rozprawy doktorskiej

* Dziekan wyznacza termin i miejsce obrony najwcześniej na trzy tygodnie po terminie podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do obrony. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się wybrane jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn oraz wywiesza się ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, co najmniej 10 dni przed terminem. W ogłoszeniu podaje się również informację, gdzie można zapoznać się z treścią rozprawy.
* Kandydat zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na recenzje i dostarczenie ich do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Obowiązkiem kandydata jest również opracowanie streszczenia zawierającego główne tezy rozprawy (o objętości nie większej niż 10 stron) i dostarczenie go do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Streszczenie powinno być przygotowane w liczbie egzemplarzy równej liczbie stałych członków Rady.
* Obrona składa się z części jawnej oraz niejawnej. W części jawnej obrona przebiega według następującego scenariusza:
o Przewodniczący (Dziekan lub jeden z prodziekanów) dokonuje otwarcia, wita przybyłych gości oraz przedstawia przebieg przewodu doktorskiego.
o Promotor przewodu doktorskiego przedstawia sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.
o Kandydat referuje główne tezy rozprawy.
o Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta, przewodniczący odczytuje recenzję lub prosi o jej odczytanie członka Rady.
o Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach.
o Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na sali.
o Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Podczas obrad w części jawnej promotor, z wyjątkiem wystąpienia dotyczącego sylwetki kandydata, nie powinien zabierać głosu.
* Po części jawnej stali członkowie Rady, promotor oraz recenzenci udają się na część niejawną. Dziekan może zaprosić na część niejawną osoby nie będące członkami Rady, jednak nie mogę one brać udziału w głosowaniach.
* W części niejawnej powinni wypowiedzieć się recenzenci, promotor oraz członkowie Rady, którzy zadawali kandydatowi pytania. Po dyskusji, przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku przyjęcia uchwały, przewodniczący poddaje pod glosowanie drugą uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych. Do głosowania uprawnieni są wszyscy stali członkowie Rady, a także recenzenci rozprawy i promotor. Głosowanie jest tajne, a werdykt zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
* Rozprawa doktorska może być wyróżniona. Wniosek o wyróżnienie, z odpowiednim uzasadnieniem, może zgłosić recenzent. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora. Wniosek powinien uzyskać akceptację pozostałych recenzentów. Rozstrzygnięcie wniosku zapada w głosowaniu tajnymi i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na sali z prawem głosu.
* Po zakończeniu części niejawnej, Przewodniczący ogłasza werdykt Rady, informując jednocześnie zebranych o ewentualnym wyróżnieniu pracy doktorskiej.
* Sekretariat dziekana wydaje, lub przesyła listem poleconym, zaświadczenie o decyzji Rady w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
* Kandydat może wnieść odwołanie do odmownych uchwał Rady na każdym etapie przewodu doktorskiego. Odwołanie składa się do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, za pośrednictwem Rady Wydziału, w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami przewodu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Wt 08 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Śr 15 wrz, 2010
Posty: 177
Lokalizacja: Gdańsk
:shock: :shock: :shock:
Może w końcu zacznę obchodzić Walentynki?


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr 09 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pt 21 wrz, 2007
Posty: 1027
Lokalizacja: Marianowo
Zgadzam się z Ziutą. Czas świętować Walentynki. W związku z powyższym proponuje przywrócić ducha Listy Przebojów AV. Głosujemy na zasadach jak do tej pory czyli na 10 ulubionych utworów, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się na set liście walentynkowego koncertu. Punktacja jak w Eurowizji - 10 miejsce 1 pkt., 1 miejsce 12 pkt. Na wasze głosy ( na PW lub email ) czekam do końca listopada. Ponadto proszę o wskazanie jednej polskiej piosenki o miłości którą chcielibyście aby Marian zaśpiewał ( to takie nawiązanie do idei szczecińskiego koncertu ). Miłej zabawy.

P.S.
Jak widzę Szanowna Margaret funkcje Ctrl-C i Ctrl-V ma opanowaną do perfekcji. Wypadałoby jeszcze nabyć umiejętność właściwego doboru słów dostosowujących zawartość merytoryczną cytatu do wypowiedzi poprzedzającej sam cytat. W powyższym przypadku należałoby zastosować przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r. Nr 65, poz. 595;)
Dalszą dyskusję w tym temacie proponuję przenieść do działu „Nie na temat” a najlepiej na któryś z portali społecznościowych bo tam autopromocja jest mile widziana.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr 09 lis, 2011 
Offline

Dołączył(a): Pt 06 maja, 2011
Posty: 194
To miał być żart! Coś kolega Iron nie ma poczucia humoru, a szkoda bo przydałoby się trochę uśmiechu


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Śr 09 lis, 2011 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So 08 wrz, 2007
Posty: 526
Lokalizacja: Mikołów
P.S.
Jak widzę Szanowna Margaret funkcje Ctrl-C i Ctrl-V ma opanowaną do perfekcji. Wypadałoby jeszcze nabyć umiejętność właściwego doboru słów dostosowujących zawartość merytoryczną cytatu do wypowiedzi poprzedzającej sam cytat. W powyższym przypadku należałoby zastosować przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r. Nr 65, poz. 595;)
Dalszą dyskusję w tym temacie proponuję przenieść do działu „Nie na temat” a najlepiej na któryś z portali społecznościowych bo tam autopromocja jest mile widziana.[/quote]

zgadzam się całkowicie z Ironem.
Kurcze, ja chyba też nie mam poczucia humoru

_________________
La Carne, La Morte E il Diavolo


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL